Þingmenn og ráðherrar

Þingmaður Flokkur við þinglok Þingsæti Kjördæmi
Ágúst Ólafur Ágústsson Samfylkingin 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Anna Kristín Gunnarsdóttir Samfylkingin 6. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Arnbjörg Sveinsdóttir Sjálfstæðisflokkur 6. þingmaður Norðausturkjördæmi
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra Sjálfstæðisflokkur 1. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Árni Magnússon félagsmálaráðherra Framsóknarflokkur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Ásta R. Jóhannesdóttir Samfylkingin 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Birgir Ármannsson 6. varaforseti Sjálfstæðisflokkur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Birkir Jón Jónsson Framsóknarflokkur 9. þingmaður Norðausturkjördæmi
Bjarni Benediktsson Sjálfstæðisflokkur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Björgvin G. Sigurðsson Samfylkingin 7. þingmaður Suðurkjördæmi
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokkur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Bryndís Hlöðversdóttir (þingstörfum lauk fyrir þinglok: 1.8.2005) Samfylkingin 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Dagný Jónsdóttir Framsóknarflokkur 8. þingmaður Norðausturkjördæmi
Davíð Oddsson Sjálfstæðisflokkur 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Drífa Hjartardóttir Sjálfstæðisflokkur 2. þingmaður Suðurkjördæmi
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra Sjálfstæðisflokkur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Einar Már Sigurðarson Samfylkingin 7. þingmaður Norðausturkjördæmi
Einar Oddur Kristjánsson Sjálfstæðisflokkur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Geir H. Haarde utanríkisráðherra Sjálfstæðisflokkur 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Gunnar Birgisson Sjálfstæðisflokkur 3. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Gunnar Örlygsson Sjálfstæðisflokkur 10. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Guðjón A. Kristjánsson Frjálslyndi flokkurinn 5. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Guðjón Hjörleifsson Sjálfstæðisflokkur 5. þingmaður Suðurkjördæmi
Guðlaugur Þór Þórðarson Sjálfstæðisflokkur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Guðmundur Árni Stefánsson (þingstörfum lauk fyrir þinglok: 1.9.2005) Samfylkingin 2. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Guðmundur Hallvarðsson Sjálfstæðisflokkur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra Framsóknarflokkur 3. þingmaður Suðurkjördæmi
Guðrún Ögmundsdóttir Samfylkingin 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Halldór Ásgrímsson ráðherra Hagstofu Íslands, forsætisráðherra Aldursforseti Framsóknarflokkur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Halldór Blöndal Forseti Sjálfstæðisflokkur 2. þingmaður Norðausturkjördæmi
Helgi Hjörvar Samfylkingin 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Hjálmar Árnason Framsóknarflokkur 6. þingmaður Suðurkjördæmi
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Samfylkingin 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Jóhann Ársælsson Samfylkingin 2. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Jóhanna Sigurðardóttir 4. varaforseti Samfylkingin 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Jón Bjarnason Vinstrihreyfingin - grænt framboð 8. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Jón Gunnarsson Samfylkingin 10. þingmaður Suðurkjördæmi
Jón Kristjánsson heilbrigðisráðherra Framsóknarflokkur 4. þingmaður Norðausturkjördæmi
Jónína Bjartmarz 2. varaforseti Framsóknarflokkur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Katrín Júlíusdóttir Samfylkingin 7. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Kjartan Ólafsson Sjálfstæðisflokkur 8. þingmaður Suðurkjördæmi
Kolbrún Halldórsdóttir Vinstrihreyfingin - grænt framboð 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Kristinn H. Gunnarsson Framsóknarflokkur 7. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Kristján L. Möller Samfylkingin 3. þingmaður Norðausturkjördæmi
Lúðvík Bergvinsson Samfylkingin 4. þingmaður Suðurkjördæmi
Magnús Stefánsson Framsóknarflokkur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Magnús Þór Hafsteinsson Frjálslyndi flokkurinn 9. þingmaður Suðurkjördæmi
Margrét Frímannsdóttir Samfylkingin 1. þingmaður Suðurkjördæmi
Mörður Árnason Samfylkingin 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Ögmundur Jónasson Vinstrihreyfingin - grænt framboð 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Össur Skarphéðinsson Samfylkingin 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Pétur H. Blöndal Sjálfstæðisflokkur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Rannveig Guðmundsdóttir Samfylkingin 2. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Sigríður A. Þórðardóttir umhverfisráðherra, ráðherra norrænna samstarfsmála Sjálfstæðisflokkur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Sigurjón Þórðarson Frjálslyndi flokkurinn 10. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Sigurður Kári Kristjánsson Sjálfstæðisflokkur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Siv Friðleifsdóttir Framsóknarflokkur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Sólveig Pétursdóttir 3. varaforseti Sjálfstæðisflokkur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Steingrímur J. Sigfússon Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5. þingmaður Norðausturkjördæmi
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra Sjálfstæðisflokkur 1. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Valdimar L. Friðriksson Samfylkingin 9. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Valgerður Sverrisdóttir viðskiptaráðherra, iðnaðarráðherra Framsóknarflokkur 1. þingmaður Norðausturkjördæmi
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra Sjálfstæðisflokkur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Þórunn Sveinbjarnardóttir Samfylkingin 4. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Þuríður Backman 5. varaforseti Vinstrihreyfingin - grænt framboð 10. þingmaður Norðausturkjördæmi
Varaþingmaður Flokkur við þinglok Þingsæti Kjördæmi
Álfheiður Ingadóttir Vinstrihreyfingin - grænt framboð 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Ásta Möller Sjálfstæðisflokkur 2. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Atli Gíslason Vinstrihreyfingin - grænt framboð 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5. þingmaður Norðausturkjördæmi
Böðvar Jónsson Sjálfstæðisflokkur 8. þingmaður Suðurkjördæmi
Einar Karl Haraldsson Samfylkingin 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Gísli S. Einarsson Samfylkingin 2. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Guðjón Guðmundsson Sjálfstæðisflokkur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Guðrún Inga Ingólfsdóttir Sjálfstæðisflokkur 1. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Herdís Á. Sæmundardóttir Framsóknarflokkur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Hilmar Gunnlaugsson Sjálfstæðisflokkur 6. þingmaður Norðausturkjördæmi
Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir Samfylkingin 1. þingmaður Suðurkjördæmi
Ísólfur Gylfi Pálmason Framsóknarflokkur 6. þingmaður Suðurkjördæmi
Jakob Frímann Magnússon Samfylkingin 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Katrín Ásgrímsdóttir Framsóknarflokkur 4. þingmaður Norðausturkjördæmi
Katrín Fjeldsted Sjálfstæðisflokkur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Kristrún Heimisdóttir Samfylkingin 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Lára Margrét Ragnarsdóttir Sjálfstæðisflokkur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi suður
Lára Stefánsdóttir Samfylkingin 3. þingmaður Norðausturkjördæmi
Örlygur Hnefill Jónsson Samfylkingin 7. þingmaður Norðausturkjördæmi
Pétur Bjarnason Frjálslyndi flokkurinn 5. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Sigríður Ingvarsdóttir Sjálfstæðisflokkur 2. þingmaður Norðausturkjördæmi
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Frjálslyndi flokkurinn 10. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Sigurrós Þorgrímsdóttir Sjálfstæðisflokkur 1. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Steinunn K. Pétursdóttir Frjálslyndi flokkurinn 5. þingmaður Norðvesturkjördæmi
Sæunn Stefánsdóttir Framsóknarflokkur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmi norður
Una María Óskarsdóttir Framsóknarflokkur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmi
Þórarinn E. Sveinsson Framsóknarflokkur 4. þingmaður Norðausturkjördæmi