Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
  85 | Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  91 | Fíkniefni
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Steingrímur J. Sigfússon Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Kári Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Pétur H. Blöndal Svarað
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Örlygsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Örlygsson Svarað
  206 | Varnir gegn mengun hafs og stranda (mengunarlögsaga)
Lagafrumvarp: Umhverfisnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ágúst Ólafur Ágústsson Svarað
  210 | Aflahlutdeild
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Örlygur Hnefill Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Örlygur Hnefill Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  254 | Sendiherrar
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  260 | Vegaskrá
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Hallvarðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ísólfur Gylfi Pálmason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Svarað
  273 | Barnabætur
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Anna Kristín Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gísli S. Einarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Hilmar Gunnlaugsson Svarað
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Árni Stefánsson Svarað
Lagafrumvarp: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
  321 | Starfskjör launafólks og skyldutrygging lífeyrisréttinda (ágreiningsmál, samráðsnefndir)
Lagafrumvarp: Árni Magnússon Samþykkt
  322 | Fangelsismál
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Bryndís Hlöðversdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Bryndís Hlöðversdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Kári Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Hallvarðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Pétur Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Pétur Bjarnason Svarað
  354 | Gini-stuðull
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
  377 | Bifreiðagjald (hækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Svarað
  394 | Úrvinnslugjald (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  429 | Barnabætur
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ögmundur Jónasson Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
  434 | Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  435 | Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn (vinnutímatilskipunin)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  437 | Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn (fjármálaþjónusta)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar Oddur Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Anna Kristín Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðjón A. Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Hjördís Þóra Sigurþórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Lagafrumvarp: Árni Magnússon Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ágúst Ólafur Ágústsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ögmundur Jónasson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lára Margrét Ragnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lára Margrét Ragnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ágúst Ólafur Ágústsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Örlygsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
  594 | Sægull ehf.
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
  604 | Breyting á II. viðauka við EES-samninginn (dreifing blóðs og blóðhluta)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  605 | Breyting á XII. viðauka við EES-samninginn (fjárhagslegar tryggingarráðstafanir)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  606 | Breyting á XIII. viðauka við EES-samninginn (almenningsflug og Flugöryggisstofnun)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Magnús Þór Hafsteinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
  614 | Breyting á bókun 4 við samninginn milli EFTA-ríkjanna (eftirlitsstofnun og dómstóll EFTA)
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ágúst Ólafur Ágústsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
  629 | Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (eignarhald á fasteignasölu)
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Mörður Árnason o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Steingrímur J. Sigfússon Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
  639 | Sveitarstjórnarlög (kjördagur, sameining sveitarfélaga)
Lagafrumvarp: Árni Magnússon Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Steinunn K. Pétursdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurjón Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Anna Kristín Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
  686 | Úrvinnslugjald (vaxtatekjur og frestun umbúðagjalds)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Katrín Ásgrímsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Anna Kristín Gunnarsdóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  707 | Álbræðsla á Grundartanga (fasteignaskattur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Anna Kristín Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Birgisson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Birgisson Svarað
Þingsályktunartillaga: Davíð Oddsson Samþykkt
  723 | Framkvæmdir sveitarfélaga í fráveitumálum (fráveituframkvæmdir einkaaðila)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Birgisson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lára Stefánsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lára Stefánsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gunnar Birgisson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
  768 | Matvöruverð
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Kári Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lára Stefánsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðjón A. Kristjánsson Svarað
  786 | Lánasjóður landbúnaðarins (afnám laganna)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Pétur H. Blöndal Svarað
  799 | Efnisnámur
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Heilbrigðis- og trygginganefnd Samþykkt
  807 | Olíugjald og kílómetragjald (lækkun olíugjalds)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  817 | Verðbréfaviðskipti (tilvísanir í greinanúmer laganna)
Lagafrumvarp: Efnahags- og viðskiptanefnd Samþykkt
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  220 | Húsnæðismál (hámark lánshlutfalls)
Lagafrumvarp: Árni Magnússon Samþykkt
  159 | Virðisaukaskattur (samskráning hlutafélaga)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  215 | Umgengni um nytjastofna sjávar o.fl. (refsiákvæði, breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Örlygur Hnefill Jónsson o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  335 | Skráning og mat fasteigna (auðkennisnúmer, umsýslugjald o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
  192 | Hollustuhættir og mengunarvarnir (hollustuháttaráð)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
  235 | Mat á umhverfisáhrifum og skipulags- og byggingarlög (matsferli, málskotsréttur, úrskurðarnefnd o.fl.)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
  208 | Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (kirkjugarðsgjald o.fl.)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  251 | Einkaleyfi (EES-reglur, einkaréttur lyfja)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  269 | Lánasjóður sveitarfélaga (heildarlög)
Lagafrumvarp: Árni Magnússon Samþykkt
  330 | Lánasjóður íslenskra námsmanna (endurgreiðslur, málsmeðferð o.fl.)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Samþykkt
  348 | Háskóli Íslands (skrásetningargjald)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Samþykkt
  349 | Kennaraháskóli Íslands (skrásetningargjald)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Samþykkt
  350 | Háskólinn á Akureyri (skrásetningargjald)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Samþykkt
  284 | Norræni fjárfestingarbankinn (afnám laga nr. 26/1976)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  299 | Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda (stjórn, innheimtuþóknun)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  351 | Tekjuskattur og eignarskattur (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  366 | Fjáröflun til vegagerðar (afsláttur af þungaskatti)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  375 | Aukatekjur ríkissjóðs (hækkun gjalda)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  376 | Lífeyrissjóður sjómanna (afnám laganna)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  328 | Raforkulög (gjaldskrár, tekjumörk o.fl.)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  246 | Græðarar
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sigríður Ingvarsdóttir o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  67 | Almenn hegningarlög (bann við limlestingu á kynfærum kvenna)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Samþykkt
  309 | Meðferð opinberra mála (sektarinnheimta)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  362 | Stjórn fiskveiða (sóknardagar, meðafli, áframeldi o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  387 | Þróunarsjóður sjávarútvegsins (gildistími laganna)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  479 | Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (aðild og viðmiðunarlaun)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  481 | Helgidagafriður (afgreiðslutími matvöruverslana)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  409 | Almenn hegningarlög (vararefsing fésektar)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  495 | Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum (rjúpnaveiðar, sölubann og takmörkun veiða)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  396 | Breyting á ýmsum lögum á orkusviði (skattskylda orkufyrirtækja, breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  478 | Bókhald (ársreikningar o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  480 | Ársreikningar (EES-reglur, reikningsskilastaðlar)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  482 | Fjarsala á fjármálaþjónustu (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  493 | Tollalög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  503 | Verðbréfaviðskipti (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  537 | Meinatæknar og heilbrigðisþjónusta (lífeindafræðingar)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  587 | Almannatryggingar (tannlæknakostnaður aldraðra, öryrkja og barna)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  551 | Miðlun vátrygginga (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  590 | Samkeppnislög (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  648 | Mannréttindasáttmáli Evrópu (eftirlitskerfi samningsins)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  649 | Lyfjalög og heilbrigðisþjónusta (EES-reglur, blóðbanki, lyfjaeftirlitsgjald o.fl.)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  675 | Happdrætti (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  676 | Áfengislög (áfengi til iðnaðarnota og í atvinnuskyni)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  677 | Uppboðsmarkaðir sjávarafla (heildarlög)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  678 | Ferðamál (heildartillaga 2006--2015)
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  670 | Gæðamat á æðardúni (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  695 | Tekjuskattur og eignarskattur (aðsetursregla)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  696 | Lífeyrissjóður bænda (hækkun iðgjalds, aldurstenging réttinda o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  697 | Virðisaukaskattur o.fl. (vetnisbifreiðar)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  699 | Loftferðir (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  720 | Fjáröflun til vegagerðar (uppgjör þungaskatts)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  735 | Skipan ferðamála (heildarlög)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  725 | Búnaðarlög (afnám mjólkurgjalds)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  727 | Útflutningur hrossa (hámarksaldur útflutningshrossa)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  732 | Umgengni um nytjastofna sjávar (meðafli, leyfissviptingar)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  708 | Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða (verðbréfaviðskipti í minni fyrirtækjum)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  738 | Fjarskipti (fjarskiptaáætlun o.fl.)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Helgi Hjörvar o.fl. Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Kristján L. Möller o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til ríkisstjórnar
  72 | Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
Lagafrumvarp: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Bíður 2. umræðu
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Bíður 2. umræðu
  413 | Vatnalög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Bíður 2. umræðu
  643 | Ríkisútvarpið sf. (heildarlög)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Úr nefnd
  644 | Sinfóníuhljómsveit Íslands (niðurfelling greiðsluþátttöku Ríkisútvarpsins)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Úr nefnd
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  6 | Virðisaukaskattur (matvörur)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  7 | Tekjuskattur og eignarskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Sigurjón Þórðarson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Sigurjón Þórðarson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Gunnar Örlygsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  19 | Vegalög (öryggi, staðlar)
Lagafrumvarp: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðjón Guðmundsson Umsagnarfrestur liðinn
  161 | Strandsiglingar (uppbygging)
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þórunn Sveinbjarnardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  34 | Verðbréfaviðskipti (hagsmunir smárra fjárfesta)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  36 | Hlutafélög (réttur smárra hluthafa)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  184 | Náttúruvernd (eldri námur)
Lagafrumvarp: Sigríður A. Þórðardóttir Umsagnarfrestur liðinn
  5 | Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  22 | Fæðingar- og foreldraorlof (orlofslaun)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Umsagnarfrestur liðinn
  147 | Áfengislög (aldursmark)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  46 | Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  48 | Útlendingar (dvalarleyfi, búsetuleyfi)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Sigríður Ingvarsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  12 | Dómstólar (skipun hæstaréttardómara)
Lagafrumvarp: Lúðvík Bergvinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  39 | Dýravernd (dýrahald í atvinnuskyni)
Lagafrumvarp: Sigurjón Þórðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  47 | Atvinnuréttindi útlendinga (tímabundið atvinnuleyfi o.fl.)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  68 | Upplýsingalög (nefndir, ráð og stjórnir)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  306 | Lágmarkslaun
Lagafrumvarp: Gísli S. Einarsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Herdís Á. Sæmundardóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  143 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (stjórnir, starfsmenn við eignastýringu o.fl.)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  205 | Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  224 | Innheimtulög
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  55 | Fjármálafyrirtæki (atkvæðamagn í sparisjóði)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson Umsagnarfrestur liðinn
  538 | Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi (upplýsingar um einstaklinga)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  74 | Áfengislög (auglýsingar)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  137 | Tekjuskattur og eignarskattur (birting skattskrár)
Lagafrumvarp: Sigurður Kári Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  174 | Atvinnuleysistryggingar (desemberuppbót)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  70 | Kosningar til Alþingis (þjóðaratkvæðagreiðslur)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Birkir Jón Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  194 | Tekjustofnar sveitarfélaga (álagning útsvars)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  229 | Almannatryggingar (tannlækningar barna og ellilífeyrisþega)
Lagafrumvarp: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  241 | Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  142 | Lánasjóður íslenskra námsmanna (fyrirframgreiðsla lána, ábyrgðarmenn o.fl.)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  197 | Fjármálafyrirtæki (stofnfjáraukning í sparisjóði)
Lagafrumvarp: Guðmundur Árni Stefánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Dagný Jónsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  242 | Ríkisendurskoðun (útboð endurskoðunar)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  659 | Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins (afnám tryggingardeildar útflutningslána)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Einar Már Sigurðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  681 | Skaðabótalög (frádráttarreglur)
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Umsagnarfrestur liðinn
  239 | Stjórn fiskveiða (vistvæn veiðarfæri)
Lagafrumvarp: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman Umsagnarfrestur liðinn
  726 | Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða (heilbrigðiseftirlit eftirlitsdýralækna)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Mörður Árnason Umsagnarfrestur liðinn
  702 | Höfundalög (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jónína Bjartmarz o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Björgvin G. Sigurðsson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Í nefnd
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Ögmundur Jónasson o.fl. Í nefnd
  69 | Stimpilgjald (heimildarbréf leiguhúsnæðis, endurfjármögnun)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Í nefnd
  280 | Gjald af áfengi og tóbaki (hlutdeild Forvarnasjóðs)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Í nefnd
  9 | Breytingar á stjórnarskrá (endurskoðun)
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Sent til nefndar
  20 | Textun (sjónvarp, kvikmyndir o.fl.)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Rannveig Guðmundsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason Sent til nefndar
  32 | Tekjuskattur og eignarskattur (ferðakostnaður)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til nefndar
  37 | Stjórnarskipunarlög (kosningaaldur)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller o.fl. Sent til nefndar
  38 | Meðferð opinberra mála og almenn hegningarlög (brottvísun og heimsóknarbann)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  41 | Vextir og verðtrygging (verðtryggð útlán)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson Sent til nefndar
  42 | Lögreglulög (löggæslukostnaður á skemmtunum)
Lagafrumvarp: Sigurjón Þórðarson Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til nefndar
  50 | Stjórnarskipunarlög (afnám embættis forseta Íslands)
Lagafrumvarp: Pétur H. Blöndal Sent til nefndar
  51 | Kjarasamningar opinberra starfsmanna (aðild að stéttarfélagi)
Lagafrumvarp: Pétur H. Blöndal Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Sent til nefndar
  66 | Stimpilgjald (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  135 | Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Sigurjón Þórðarson Sent til nefndar
  177 | Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Sent til nefndar
  266 | Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi)
Lagafrumvarp: Guðmundur Árni Stefánsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Sigurlín Margrét Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
  26 | Kosningar til Alþingis (kjördæmaskipan, tilhögun kosninga o.fl.)
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Í fyrri umræðu
  10 | Strandsiglingar (uppbygging)
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Ásta R. Jóhannesdóttir Bíður fyrri umræðu
Lagafrumvarp: Halldór Blöndal Bíður 1. umræðu
Þingsályktunartillaga: Birgir Ármannsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Birgir Ármannsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Birgir Ármannsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
  656 | Tannlækningar (gjaldskrár)
Lagafrumvarp: Jón Gunnarsson o.fl. Bíður 1. umræðu
  801 | Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu (vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
Lagafrumvarp: Iðnaðarnefnd Bíður 1. umræðu
  78 | Atvinnuleysi
Fyrirspurn: Kristján L. Möller
Fyrirspurn: Kristján L. Möller
Fyrirspurn: Þuríður Backman
  108 | Afsláttarkort
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Kristján L. Möller
  129 | Neyslustaðall
  133 | Símenntun
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
  149 | Veggjöld
Fyrirspurn: Jóhann Ársælsson
  153 | Heimilislausir
Fyrirspurn: Jóhann Ársælsson
Fyrirspurn: Mörður Árnason
  167 | Gjafsókn
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Þuríður Backman
Þingsályktunartillaga: Örlygur Hnefill Jónsson o.fl. Dreift
  181 | Veiðiregla
  187 | Tónlistarnám
Þingsályktunartillaga: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Dreift
  196 | Blönduvirkjun
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Ásta Möller
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted Dreift
Fyrirspurn: Ásta Möller
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Kristrún Heimisdóttir o.fl. Dreift
  274 | Kyoto-bókunin
Þingsályktunartillaga: Kristján L. Möller o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Ögmundur Jónasson
Þingsályktunartillaga: Björgvin G. Sigurðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Hilmar Gunnlaugsson
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Kristján L. Möller
  316 | Jöfnun á flutningskostnaði olíuvara (afnám laganna)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Þuríður Backman
  329 | Grásleppa
Þingsályktunartillaga: Gísli S. Einarsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Jónína Bjartmarz
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
  363 | Virðisaukaskattur (almenningsvagnar)
Lagafrumvarp: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason Dreift
Fyrirspurn: Mörður Árnason
Fyrirspurn: Helgi Hjörvar
Þingsályktunartillaga: Valdimar L. Friðriksson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Helgi Hjörvar
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Álfheiður Ingadóttir Dreift
Þingsályktunartillaga: Gunnar Örlygsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Mörður Árnason o.fl. Dreift
  401 | Virðisaukaskattur (samgöngumannvirki, blöð og tímarit)
Lagafrumvarp: Magnús Þór Hafsteinsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Þuríður Backman
Fyrirspurn: Þuríður Backman
Fyrirspurn: Þuríður Backman
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valdimar L. Friðriksson Dreift
Fyrirspurn: Jóhann Ársælsson
Fyrirspurn: Lúðvík Bergvinsson
  423 | Afréttarmálefni, fjallskil o.fl. (fjögurra vikna innlausnarfrestur óskilapenings)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Dreift
Þingsályktunartillaga: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Dreift
  426 | Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðslur)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Lúðvík Bergvinsson
Fyrirspurn: Mörður Árnason o.fl.
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Dreift
Frestun á fundum Alþingis: Halldór Ásgrímsson
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Dreift
  447 |