28. fundur 29.06.2009 (10:00)

1. dagskrárliður 3. umræða (atkvæðagreiðsla)

18.6.2009 | Lagafrumvarp   Samþykkt

118 | Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)

Umsagnir: 59 | Þingskjöl: 8 | Staða: Lokið

Flutningsmenn: Steingrímur J. Sigfússon