Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Róbert Marshall Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Birkir Jón Jónsson Svarað
  33 | Fjármálafyrirtæki (heimild til útgreiðslu úr þrotabúum gömlu bankanna)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
  35 | Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (samningsbundnar greiðslur til bænda)
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Samþykkt
  40 | Krónubréf
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigmundur Ernir Rúnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valgerður Bjarnadóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigmundur Ernir Rúnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ólöf Nordal Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
  47 | Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila)
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Róbert Marshall Svarað
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Steingrímsson Svarað
  69 | Listamannalaun (brottfall eldri laga og breytt tilvísun)
Lagafrumvarp: Menntamálanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigmundur Ernir Rúnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Birkir Jón Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásbjörn Óttarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigmundur Ernir Rúnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigmundur Ernir Rúnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ólöf Nordal Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Vigdís Hauksdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Skúli Helgason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
  127 | Öryrkjar
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásbjörn Óttarsson Svarað
  128 | Örorkumat
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásbjörn Óttarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásbjörn Óttarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Vigdís Hauksdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Birkir Jón Jónsson Svarað
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
  150 | Fjármálafyrirtæki (laun í slitafresti)
Lagafrumvarp: Viðskiptanefnd Samþykkt
  156 | Framhaldsskólar (innheimta efnisgjalds)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Ingi Jóhannsson Svarað
  160 | Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda (upplýsingar um fjárframlög 2002-2006)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Samþykkt
  163 | Skilanefndir
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
  165 | Ráðstafanir í ríkisfjármálum (vörugjöld á matvæli)
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd Samþykkt
  1 | Endurskipulagning rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
  15 | Hlutafélög og einkahlutafélög (einföldun reglna við samruna og skiptingu, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
  34 | Stjórn fiskveiða (strandveiðar)
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Samþykkt
  4 | Meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Svandís Svavarsdóttir Samþykkt
  3 | Eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Svandís Svavarsdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  85 | Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
  37 | Aðild starfsmanna við samruna félaga með takmarkaðri ábyrgð yfir landamæri (EES-reglur, aðild starfsmanna að ákvörðunum)
Lagafrumvarp: Árni Páll Árnason Samþykkt
  70 | Starfsmenn í hlutastörfum (EES-reglur, brottfall undanþágna)
Lagafrumvarp: Árni Páll Árnason Samþykkt
  78 | Tímabundin ráðning starfsmanna (EES-reglur, ráðningarsamningar)
Lagafrumvarp: Árni Páll Árnason Samþykkt
  82 | Lánasjóður íslenskra námsmanna (afnám skilyrðis um ábyrgðarmenn)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir Samþykkt
  83 | Náms- og starfsráðgjafar (útgáfa leyfisbréfa)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir Samþykkt
  118 | Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  114 | Kjararáð o.fl. (ákvörðunarvald um launakjör forstöðumanna)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  124 | Bankasýsla ríkisins (heildarlög)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  134 | Ríkisútvarpið ohf. (gjalddagar útvarpsgjalds)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir Samþykkt
  137 | Gjaldeyrismál (viðurlög og stjórnvaldsheimildir)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson o.fl. Bíður seinni umræðu
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd (meiri hluti) Í 2. umræðu
  14 | Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Bíður 2. umræðu
  16 | Vörumerki (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Bíður 2. umræðu
  2 | Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Svandís Svavarsdóttir Bíður 2. umræðu
Þingsályktunartillaga: Svandís Svavarsdóttir Úr nefnd
Þingsályktunartillaga: Pétur H. Blöndal o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  7 | Staða minni hluthafa (minnihlutavernd)
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  53 | Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Umsagnarfrestur liðinn
  30 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Bjarni Benediktsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  112 | Hvalir (heildarlög)
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
  62 | Vextir og verðtrygging (hámarkshækkun verðtryggingar fjárskuldbindinga)
Lagafrumvarp: Eygló Harðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  31 | Gjaldþrotaskipti o.fl. (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanna)
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  32 | Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar)
Lagafrumvarp: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  39 | Samningsveð (fasteignaveðlán - lyklafrumvarpið)
Lagafrumvarp: Lilja Mósesdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Eygló Harðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  117 | Þjóðaratkvæðagreiðslur (heildarlög)
Lagafrumvarp: Þór Saari o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  125 | Þjóðaratkvæðagreiðslur (heildarlög)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Umsagnarfrestur liðinn
  113 | Heilbrigðisstarfsmenn (heildarlög)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson Umsagnarfrestur liðinn
  149 | Kosningar til sveitarstjórna (persónukjör)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
  20 | Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Í nefnd
  166 | Tekjuskattur (kyrrsetning eigna)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Í nefnd
  168 | Laun forseta Íslands (lækkun launagreiðslna til handhafa forsetavalds)
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Bíður fyrri umræðu
Fyrirspurn: Róbert Marshall
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
  36 | Fjármálafyrirtæki (heimild slitastjórna til að greiða út forgangskröfur)
Lagafrumvarp: Eygló Harðardóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Vigdís Hauksdóttir
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
  64 | Hvalveiðar
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
Fyrirspurn: Ásbjörn Óttarsson
Fyrirspurn: Árni Johnsen
Fyrirspurn: Árni Johnsen
Fyrirspurn til skriflegs svars: Skúli Helgason Dreift
Fyrirspurn: Eygló Harðardóttir
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Unnur Brá Konráðsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Illugi Gunnarsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Vigdís Hauksdóttir
Þingsályktunartillaga: Höskuldur Þórhallsson o.fl. Dreift
  148 | Kosningar til Alþingis (persónukjör)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Dreift
Þingsályktunartillaga: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson o.fl. Dreift
  161 | Almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Dreift
  162 | Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
  164 | Stjórnlagaþing (heildarlög)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Dreift
  167 | Dómstólar (sameining héraðsdómstóla)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Dreift
  169 | Seðlabanki Íslands og samvinnufélög (innlánsstofnanir)
Lagafrumvarp: Gunnar Bragi Sveinsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Gunnarsson Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Gunnarsson Dreift
Frestun á fundum Alþingis: Jóhanna Sigurðardóttir
Fyrirspurn til skriflegs svars: Unnur Brá Konráðsdóttir Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Unnur Brá Konráðsdóttir Dreift