10. fundur Að loknum 9. fundi

1. dagskrárliður 2. umræða (Ef leyft verður)

28.5.2009 | Lagafrumvarp   Samþykkt

56 | Olíugjald og kílómetragjald og gjald af áfengi og tóbaki o.fl. (hækkun gjalda)

Umsagnir: 0 | Þingskjöl: 5 | Staða: Lokið

Flutningsmenn: Steingrímur J. Sigfússon