Þetta mál hefur sjálfkrafa verið sett í vöktun. Þú getur afvaktað það ofarlega á síðunni. Þú getur einnig breytt þessari virkni í notendastillingum.

631 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða)

145. þing | 18.3.2016 | Lagafrumvarp | Stjórnarmál   Samþykkt

Umsagnir: 15 | Þingskjöl: 6 | Staða: Lokið

Samantekt

Markmið: Að auka svigrúm lífeyrissjóða til fjárfestinga.

Helstu breytingar og nýjungar: Lífeyrissjóðir fá aukið svigrúm til fjárfestinga m.a. í skráðum og óskráðum bréfum og sértryggðum skuldabréfum og mega taka þátt í viðskiptum á lánamarkaði með verðbréf. Þeim eru einnig settar strangari reglur um viðskipti, í samræmi við reglur Evrópusambandsins og svokölluð "varfærnisregla" eða "skynsemisregla" er innleidd í lögin.

Breytingar á lögum og tengd mál: Breyta á lögum  um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997.

Kostnaður og tekjur: Hefur ekki kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð.

Aðrar upplýsingar: Lög um starfstengda eftirlaunasjóði nr. 78/2007

Tlskipun Evrópuþingsins og ráðsins um starfsemi og eftirlit með stofnunum sem sjá um starfstengdan lífeyri 2003/41/EB.

Afgreiðsla: Samþykkt með nokkrum breytingum sem styrkja meginmarkmið frumvarpsins.

Efnisflokkar: Samfélagsmál: Félagsmál  |  Atvinnuvegir: Viðskipti

Þingskjöl

Þingskjal 1054 | 18.3.2016
Flutningsmenn: Bjarni Benediktsson
Þingskjal 1685 | 20.9.2016
Nefndarálit    
Þingskjal 1686 | 20.9.2016
Þingskjal 1727 | 28.9.2016
Þingskjal 1770 | 11.10.2016
Þingskjal 1781 | 11.10.2016

Umsagnir