Þetta mál hefur sjálfkrafa verið sett í vöktun. Þú getur afvaktað það ofarlega á síðunni. Þú getur einnig breytt þessari virkni í notendastillingum.

396 | Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)

145. þing | 2.12.2015 | Lagafrumvarp | Stjórnarmál   Samþykkt

Umsagnir: 9 | Þingskjöl: 5 | Staða: Lokið

Samantekt

Markmið: Að auka vernd vátryggingartaka og vátryggðra og tryggja stöðugleika á fjármálamarkaði.

Helstu breytingar og nýjungar: Helstu breytingar varða fjárhagslegan styrk vátryggingafélaga (gjaldþolskröfur) og auknar kröfur um stjórnarhætti. Frumvarpið er byggt á tilskipun um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga.

Breytingar á lögum og tengd mál: Um er að ræða ný lög sem eiga að taka gildi 1. mars 2016 og leysa af hólmi gildandi lög nr. 56/2010 um vátryggingastarfsemi.

Kostnaður og tekjur: Hefur ekki áhrif á ríkissjóð.

Aðrar upplýsingar: Tilskipun 2009/138/EB, ("Solvency II") um stofnun og starfrækslu vátryggingafélaga, ásamt breytingum á þeirri tilskipun, tilskipun 2014/51/ESB ("Omnibus II"). 

Afgreiðsla: Samþykkt með töluverðum orðalagsbreytingum til áréttingar. Lögin taka gildi 1. október 2016.

Efnisflokkar: Erlend samskipti: Alþjóðasamningar og utanríkismál  |  Hagstjórn: Fjárreiður ríkisins  |  Atvinnuvegir: Viðskipti

Þingskjöl

Þingskjal 542 | 2.12.2015
Flutningsmenn: Bjarni Benediktsson
Þingskjal 1551 | 17.8.2016
Nefndarálit    
Þingskjal 1552 | 18.8.2016
Þingskjal 1564 | 24.8.2016
Þingskjal 1613 | 1.9.2016

Umsagnir