Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  3 | Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands (kosning í þróunarsamvinnunefnd)
Lagafrumvarp: Utanríkismálanefnd Samþykkt
  23 | Vatnalög (frestun gildistöku laganna)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Árni Þór Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ellert B. Schram Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Magnússon Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Steingrímur J. Sigfússon Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
  119 | Fjármálafyrirtæki (leyfisbundin starfsemi þrotabús)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kjartan Ólafsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Birkir Jón Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Atli Gíslason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Atli Gíslason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Atli Gíslason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Valgerður Sverrisdóttir Svarað
  141 | Embætti sérstaks saksóknara (rannsókn á fjárþroti fjármálafyrirtækja)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Steinunn Valdís Óskarsdóttir Svarað
  151 | Stimpilgjald (undanþága gjalds vegna skuldbreytingar lána)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
  158 | Tollalög (greiðsluaðlögun aðflutningsgjalda)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  159 | Greiðslujöfnun fasteignaveðlána til einstaklinga (greiðslujöfnunarvísitala)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Árni Þór Sigurðsson Svarað
  175 | Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl. og virðisaukaskattur (endurgreiðsla vegna útflutnings ökutækja)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Samþykkt
  180 | Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 (rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ármann Kr. Ólafsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
  189 | Gjaldeyrismál (takmörkun gjaldeyrisviðskipta)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helga Sigrún Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Magnússon Svarað
  203 | Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu)
Lagafrumvarp: Heilbrigðisnefnd Samþykkt
  204 | Umhverfismat
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ármann Kr. Ólafsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
  206 | Búnaðargjald (nýr staðall um atvinnugreinaflokkun)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Samþykkt
  213 | Stimpilgjald (fjárnámsendurrit)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
  217 | Meðferð sakamála (frestun á stofnun embættis héraðssaksóknara)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  219 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (greiðsla séreignarsparnaðar, fjárfestingarstefna, EES-reglur o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  220 | Tryggingagjald (brottfall ákvæðis um hlutdeild Icepros í gjaldi)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  226 | Aukatekjur ríkissjóðs (niðurfelling skilmálabreytingagjalds fasteignaveðlána o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
  228 | Tekjuskattur (gerð skattframtala o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
  231 | Tollalög, virðisaukaskattur og gjald af áfengi og tóbaki (tollfrjáls innflutningur ferðamanna á varningi o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  232 | Gjald af áfengi og tóbaki (hækkun áfengisgjalds og tóbaksgjalds)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  235 | Almannatryggingar (frítekjumark öryrkja)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  237 | Vextir og verðtrygging (lækkun dráttarvaxta)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
  243 | Ráðstafanir í ríkisfjármálum (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  247 | Virðisaukaskattur, vörugjald o.fl. (framlenging ákvæða um lækkun gjalda af vistvænum ökutækjum)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Lagafrumvarp: Sigurður Kári Kristjánsson o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Beiðni um skýrslu: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
  262 | Ríkisútvarpið ohf. (fjárhæð sérstaks gjalds)
Lagafrumvarp: Menntamálanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Þór Júlíusson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Þór Júlíusson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðlaugur Þór Þórðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Arnbjörg Sveinsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigurður Pétursson Svarað
  317 | Leit, rannsóknir og vinnsla kolvetnis (umsagnarréttur sveitarfélaga)
Lagafrumvarp: Iðnaðarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sturla Böðvarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ragnheiður Ólafsdóttir Svarað
  328 | Kosningar til Alþingis (viðmiðunardagur umsóknar um kosningarrétt)
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Eygló Harðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
  342 | Almenn hegningarlög (bann við kaupum á vændi)
Lagafrumvarp: Atli Gíslason o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðjón A. Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helgi Hjörvar Svarað
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  371 | Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa (frestun innheimtu eftirlitsgjalds)
Lagafrumvarp: Viðskiptanefnd Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Arnbjörg Sveinsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Svarað
  390 | Leikskólar og grunnskólar (réttur forsjárlausra foreldra til upplýsinga)
Lagafrumvarp: Menntamálanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Karl V. Matthíasson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
  393 | Embætti sérstaks saksóknara (rýmri rannsóknarheimildir)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
  398 | Raforkulög (frestun gildistöku ákvæða um aðgreiningu samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  402 | Íslenskur ríkisborgararéttur (próf og gjaldtökuheimild)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
  403 | Virðisaukaskattur (samræming málsliða)
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
  405 | Kosningar til Alþingis (frestir, mörk kjördæma o.fl.)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
  412 | Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð)
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir Samþykkt
  413 | Bjargráðasjóður (heildarlög)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Samþykkt
  420 | Breyting á ýmsum lögum vegna færslu eftirlits með öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga (flutningur yfirstjórnar málaflokksins til umhverfisráðuneytis)
Lagafrumvarp: Umhverfisnefnd Samþykkt
  421 | Grunnskólar (samræmd könnunarpróf)
Lagafrumvarp: Menntamálanefnd Samþykkt
  422 | Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Menntamálanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ármann Kr. Ólafsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Siv Friðleifsdóttir Svarað
  438 | Skaðabótalög (frádráttarreglur)
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
  445 | Lyfjalög (gildistaka greinar um smásölu)
Lagafrumvarp: Heilbrigðisnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristinn H. Gunnarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Birgir Ármannsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Helga Sigrún Harðardóttir Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðfinna S. Bjarnadóttir Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
  462 | Tollalög og gjaldeyrismál (útflutningsviðskipti í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Svarað
  115 | Atvinnuleysistryggingar og Ábyrgðasjóður launa (hærri bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  137 | Húsnæðismál (lengri lánstími skuldbreytingarlána vegna greiðsluerfiðleika)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  114 | Stjórn fiskveiða (aukin heimild til flutnings aflamarks milli ára)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Samþykkt
  120 | Umgengni um nytjastofna sjávar (útflutningur óunnins afla)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Ellert B. Schram o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Samþykkt
  193 | Tollalög (landið eitt tollumdæmi)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  152 | Kolvetnisstarfsemi (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Valgerður Sverrisdóttir o.fl. Samþykkt
  209 | Verslun með áfengi og tóbak (álagning ÁTVR)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  210 | Kjararáð (launalækkun alþingismanna og ráðherra)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  211 | Virðisaukaskattur (gjaldaaðlögun og uppgjörstímabil)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  212 | Ársreikningar (heimild til færslu bókhalds í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  53 | Verðbréfaviðskipti (yfirtökureglur)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  186 | Dýravernd (hlutverk tilraunadýranefndar og gjaldtökuheimild)
Lagafrumvarp: Þórunn Sveinbjarnardóttir Samþykkt
  208 | Skattlagning kolvetnisvinnslu (heildarlög)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  123 | Lífsýnasöfn (skil milli þjónustusýna og vísindasýna o.fl.)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson Samþykkt
  170 | Sjúkraskrár (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson Samþykkt
  185 | Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Samþykkt
  187 | Uppbygging og rekstur fráveitna (heildarlög)
Lagafrumvarp: Þórunn Sveinbjarnardóttir Samþykkt
  196 | Loftferðir (flugvernd, gjaldtaka, EES-reglur o.fl.)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Samþykkt
  207 | Stjórn fiskveiða (gildistími ákvæða um áframeldi og krókaaflahlutdeild)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Samþykkt
  162 | Tóbaksvarnir (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar)
Lagafrumvarp: Guðlaugur Þór Þórðarson Samþykkt
  280 | Seðlabanki Íslands (skipulag yfirstjórnar og peningastefnunefnd)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
  281 | Gjaldþrotaskipti o.fl. (greiðsluaðlögun)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
  289 | Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  322 | Aðför o.fl. (bætt staða skuldara)
Lagafrumvarp: Ragna Árnadóttir Samþykkt
  125 | Ábyrgðarmenn (heildarlög)
Lagafrumvarp: Lúðvík Bergvinsson o.fl. Samþykkt
  335 | Visthönnun vöru sem notar orku (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  358 | Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og verðbréfaviðskipti (gagnsæi í störfum Fjármálaeftirlitsins)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
  362 | Náttúruvernd (gjaldtökuheimild)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir Samþykkt
  365 | Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur (greiðsludreifing aðflutningsgjalda)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  366 | Tekjuskattur (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  19 | Barnaverndarlög (bann við líkamlegum refsingum o.fl.)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Samþykkt
  376 | Atvinnuleysistryggingar (hlutaatvinnuleysisbætur, auknar upplýsingar, eftirlit o.fl.)
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir Samþykkt
  410 | Tekjuskattur (hærri vaxtabætur 2009)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Samþykkt
  397 | Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar (styrkir til breyttrar orkuöflunar og orkusparnaðar)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  407 | Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi (hærra endurgreiðsluhlutfall)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
  416 | Ríkisendurskoðun (bættur aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum)
Lagafrumvarp: Gunnar Svavarsson o.fl. Samþykkt
  406 | Listamannalaun (heildarlög)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir Samþykkt
  409 | Fjármálafyrirtæki (slitameðferð og kostnaður af störfum skilanefnda)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Samþykkt
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Þórunn Sveinbjarnardóttir Bíður seinni umræðu
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Sent til nefndar (eftir 2. umræðu)
  356 | Hlutafélög og einkahlutafélög (eignarhald, kynjahlutföll og starfandi stjórnarformenn)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon 2. umræðu lokið
  359 | Breyting á ýmsum lögum er varða fjármálamarkaðinn (niðurfelling sektar eða ákæru til að greiða fyrir rannsókn afbrots)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Í 2. umræðu
  385 | Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing, náttúruauðlindir í þjóðareign og þjóðaratkvæðagreiðslur)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Í 2. umræðu
  157 | Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (bann við nektarsýningum)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Bíður 2. umræðu
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Bíður 2. umræðu
  429 | Stjórn fiskveiða (frístundaveiðar)
Lagafrumvarp: Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd Bíður 2. umræðu
  51 | Félagsleg aðstoð (rýmri ákvæði um umönnunargreiðslur)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Bíður 2. umræðu
  145 | Hlutafélög og einkahlutafélög (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Bíður 2. umræðu
  411 | Endurskipulagning þjóðhagslega mikilvægra atvinnufyrirtækja (stofnun hlutafélags, heildarlög)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon Bíður 2. umræðu
  93 | Umferðarlög (forgangsakreinar)
Lagafrumvarp: Steinunn Valdís Óskarsdóttir o.fl. Úr nefnd
  386 | Þjóðgarðurinn á Þingvöllum (undanþága frá lögum um frístundabyggð)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason o.fl. Úr nefnd
  33 | Almenn hegningarlög (upptaka eigna, hryðjuverk, mansal o.fl.)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Úr nefnd
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Úr nefnd
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Úr nefnd
Þingsályktunartillaga: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Úr nefnd
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Úr nefnd
Þingsályktunartillaga: Björk Guðjónsdóttir o.fl. Úr nefnd
  415 | Vörumerki (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Úr nefnd
  4 | Efnahagsstofnun (heildarlög)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðni Ágústsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  26 | Stimpilgjald (afnám stimpilgjalds íbúðarhúsnæðis)
Lagafrumvarp: Jón Magnússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  38 | Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (útfarir, útfararþjónusta o.fl.)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
  35 | Lánasjóður íslenskra námsmanna (námsstyrkir)
Lagafrumvarp: Birkir Jón Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  25 | Þjóðlendur (sönnunarregla)
Lagafrumvarp: Bjarni Harðarson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jón Gunnarsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Samúel Örn Erlingsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Katrín Jakobsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  31 | Almannatryggingar (frítekjumark lífeyrissjóðsgreiðslna)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  41 | Tekjuskattur (ferðakostnaður)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  44 | Almenningssamgöngur (heildarlög)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  14 | Fjármálafyrirtæki (kaup viðskiptabanka á hlutabréfum)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jón Magnússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  50 | Seðlabanki Íslands (ráðning bankastjóra)
Lagafrumvarp: Höskuldur Þórhallsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  218 | Ríkisútvarpið ohf. (hækkun sérstaks gjalds, auglýsingatekjur, eftirlit o.fl.)
Lagafrumvarp: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
  39 | Strandsiglingar (uppbygging)
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
  7 | Sóknargjöld (hlutdeild skráðra trúfélaga í jöfnunarsjóði)
Lagafrumvarp: Ásta Möller o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  216 | Framhaldsfræðsla (heildarlög)
Lagafrumvarp: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
  275 | Greiðsluaðlögun (heildarlög)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  278 | Gjaldþrotaskipti (skuldaaðlögun)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  225 | Vátryggingastarfsemi (heildarlög, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Björgvin G. Sigurðsson Umsagnarfrestur liðinn
  279 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (tímabundin útgreiðsla séreignarsparnaðar)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson Umsagnarfrestur liðinn
  290 | Lögskráning sjómanna (heildarlög)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Umsagnarfrestur liðinn
  291 | Eftirlit með skipum (útgáfa haffærisskírteina)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller Umsagnarfrestur liðinn
  48 | Virðisaukaskattur (vef- og rafbækur)
Lagafrumvarp: Mörður Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  178 | Breytt skipan gjaldmiðilsmála (tenging krónunnar við aðra mynt)
Þingsályktunartillaga: Jón Magnússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  273 | Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (beiðni um nýjar kosningar)
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  244 | Bókhald (hlutverk endurskoðenda og skoðunarmanna o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Umsagnarfrestur liðinn
  245 | Ársreikningar, endurskoðendur og skoðunarmenn (breyting ýmissa laga og EES-reglur)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Umsagnarfrestur liðinn
  90 | Fjármálafyrirtæki (sparisjóðir)
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  63 | Stjórn fiskveiða (veiðiréttur)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Höskuldur Þórhallsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  61 | Rannsóknir í þágu atvinnuveganna og stjórn fiskveiða (flutningur verkefna til umhverfisráðuneytis)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jón Magnússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Grétar Mar Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Grétar Mar Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  345 | Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir (réttur viðskiptavina til upplýsinga)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Birkir Jón Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  401 | Vextir og verðtrygging (frysting hlutfalls verðtryggingar)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Gylfi Magnússon Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Pétur H. Blöndal Umsagnarfrestur liðinn
  36 | Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Í nefnd
  54 | Áfengislög (auglýsingar)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Í nefnd
  128 | Tímabundnar ráðstafanir í þágu einstaklinga (léttari greiðslubyrði lána)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Í nefnd
  315 | Þingsköp Alþingis (fækkun fastanefnda)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson o.fl. Í nefnd
  368 | Kosningar til Alþingis (persónukjör)
Lagafrumvarp: Lúðvík Bergvinsson o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Magnús Stefánsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til nefndar
  15 | Stjórnarskipunarlög (þjóðareign á náttúruauðlindum)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Kjartan Ólafsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ásta Möller o.fl. Sent til nefndar
  55 | Fjárreiður ríkisins (brottfall heimildar til greiðslu án heimildar í fjárlögum)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Sent til nefndar
  58 | Stjórnarskipunarlög (bráðabirgðalög, þingseta ráðherra)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Sent til nefndar
  67 | Sjúkratryggingar (tannlæknakostnaður)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Sent til nefndar
  103 | Seðlabanki Íslands (einn bankastjóri)
Lagafrumvarp: Jón Magnússon o.fl. Sent til nefndar
  111 | Fjármálafyrirtæki (kynjahlutföll í stjórnum)
Lagafrumvarp: Steinunn Valdís Óskarsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  127 | Almenn hegningarlög (kynferðisbrot)
Lagafrumvarp: Atli Gíslason o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ármann Kr. Ólafsson Sent til nefndar
  286 | Stjórnarskipunarlög (stjórnlagaþing)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  287 | Atvinnuleysistryggingar (bætur meðan á námi stendur)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Sent til nefndar
  9 | Húsnæðismál (endurfjármögnun lána frá viðskiptabönkum)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Í 1. umræðu
  37 | Sala áfengis og tóbaks (sala léttvíns og bjórs)
Lagafrumvarp: Sigurður Kári Kristjánsson o.fl. Bíður 1. umræðu
  40 | Olíugjald og kílómetragjald (endurgreiðsla gjalds)
Lagafrumvarp: Höskuldur Þórhallsson o.fl. Bíður 1. umræðu
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Bíður fyrri umræðu
  52 | Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald (löggæslukostnaður)
Lagafrumvarp: Árni Johnsen o.fl. Bíður 1. umræðu
  57 | Tóbaksvarnir (reykherbergi á veitingastöðum)
Lagafrumvarp: Jón Magnússon o.fl. Bíður 1. umræðu
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Magnús Stefánsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Ögmundur Jónasson o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
  343 | Meðferð einkamála (skilyrði gjafsóknar)
Lagafrumvarp: Ágúst Ólafur Ágústsson o.fl. Bíður 1. umræðu
Skýrsla: Geir H. Haarde
  12 | Tekjuskattur (birting skattskrár)
Lagafrumvarp: Sigurður Kári Kristjánsson o.fl. Dreift
  47 | Áfengislög (auglýsingar)
Lagafrumvarp: Sigurður Kári Kristjánsson o.fl. Dreift
  56 | Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi)
Lagafrumvarp: Árni Johnsen o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Dreift
  64 | Ríkisendurskoðun (kosning ríkisendurskoðanda)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Árni Johnsen o.fl. Dreift
  70 | Stjórnarskipunarlög (þingseta ráðherra)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Ásta Möller
Þingsályktunartillaga: Birkir Jón Jónsson Dreift
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
  83 | Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun (aldursákvæði og hverfisvernd)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Katrín Jakobsdóttir o.fl. Dreift
  92 | Meðferð sakamála (réttargæslumaður hlerunarþola)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
  95 | Vistakstur
Fyrirspurn: Mörður Árnason o.fl.
Þingsályktunartillaga: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
  135 | GSM-samband
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir Dreift
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Dreift
  142 | Sveitarstjórnarlög (áheyrnarfulltrúar í nefndum)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Dreift
  147 | Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna (áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
  160 | Vextir og verðtrygging (hámark vaxta af verðtryggðum lánum)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Birkir Jón Jónsson
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Dreift
Vantrauststillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl.
Lagafrumvarp: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Siv Friðleifsdóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Katrín Jakobsdóttir o.fl. Dreift
  191 | Lánasjóður íslenskra námsmanna (aukinn sveigjanleiki, mánaðarlegar greiðslur o.fl.)
Lagafrumvarp: Katrín Jakobsdóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
Lagafrumvarp: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Dreift
Fyrirspurn: Katrín Jakobsdóttir
  254 | Vextir og verðtrygging (tímabundin frysting verðtryggingar)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Dreift
  255 | Tekjuskattur (reiknað endurgjald fjármagnstekjuhafa)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Dreift
  256 | Tekjuskattur (þrepaskipt álag á háar tekjur)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Dreift
  257 | Tekjuskattur (hlutfall fjármagnstekjuskatts)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Dreift
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Dreift
Frestun á fundum Alþingis: Geir H. Haarde
Þingsályktunartillaga: Ármann Kr. Ólafsson Dreift
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Dreift
  267 | Virðisaukaskattur (hækkuð endurgreiðsla vegna vinnu á byggingarstað)
Lagafrumvarp: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Árni Þór Sigurðsson o.fl. Dreift
  277 | Fjáraukalög 2009 (lækkun framlaga til stjórnmálaflokka)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
Fyrirspurn: Sturla Böðvarsson
Fyrirspurn: Sturla Böðvarsson
Fyrirspurn: Mörður Árnason
  294 | Skattamál
Fyrirspurn: Birgir Ármannsson
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ármann Kr. Ólafsson Dreift
Þingsályktunartillaga: Kristján Þór Júlíusson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
  305 | Náms- og starfsráðgjafar (heildarlög)
Lagafrumvarp: Einar Már Sigurðarson o.fl. Dreift
  308 | Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara (afnám réttar alþingismanna og ráðherra til sérstakra eftirlauna)
Lagafrumvarp: Pétur H. Blöndal Dreift
Fyrirspurn: Ásta Möller
Fyrirspurn: Ármann Kr. Ólafsson
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Dreift
Þingsályktunartillaga: Guðlaugur Þór Þórðarson o.fl. Dreift
  330 | Húsnæðismál (heimild sveitarfélaga til að afla leiguhúsnæðis með leigusamningum)
Lagafrumvarp: Ármann Kr. Ólafsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Herdís Þórðardóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Kristján Þór Júlíusson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Eygló Harðardóttir
Þingsályktunartillaga: Björgvin G. Sigurðsson o.fl. Dreift
  337 | Þingsköp Alþingis (málsmeðferð í nefndum og reglur um framsögu mála)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
Fyrirspurn: Ellert B. Schram
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
Fyrirspurn: Magnús Stefánsson
  350 | Almennur eignarskattur (heildarlög)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
  351 | Tekjuskattur o.fl. (hækkun fjármagnstekjuskatts og hlutdeild sveitarfélaga í honum)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Siv Friðleifsdóttir
Þingsályktunartillaga: Jón Gunnarsson o.fl. Dreift
  372 | Fjárreiður ríkisins (þrengri heimildir til greiðslu úr ríkissjóði)
Lagafrumvarp: Ármann Kr. Ólafsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Jón Gunnarsson
  395 | Meðferð einkamála (hópmálsókn)
Lagafrumvarp: Álfheiður Ingadóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar o.fl. Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Mörður Árnason Dreift
  439 | Stjórnarskipunarlög (persónusæti og kosningabandalög)
Lagafrumvarp: Kristinn H. Gunnarsson Dreift
Fyrirspurn: Ásta Möller
  443 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða (heimild til að eiga og reka íbúðarhúsnæði)
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Arnbjörg Sveinsdóttir o.fl. Dreift
  455 | Íslandsstofa (heildarlög)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson Dreift
  456 | Eiturefni og hættuleg efni (flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir Dreift
  457 | Meðhöndlun úrgangs (flutningur úrgangs milli landa, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir Dreift
  458 | Erfðabreyttar lífverur (upplýsingar til almennings, EES-reglur)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir Dreift
Þingsályktunartillaga: Eygló Harðardóttir o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Kristinn H. Gunnarsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Valgerður Sverrisdóttir o.fl. Dreift
  465 | Skaðabótalög (meðábyrgð starfsmanns við vinnuslys)
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Dreift
  466 | Barnalög (sameiginleg forsjá, lögheimili barns o.fl.)
Lagafrumvarp: Dögg Pálsdóttir o.fl. Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Álfheiður Ingadóttir Dreift
  468 | Gjaldþrotaskipti (frestir til riftunar ráðstafana þrotamanns)
Lagafrumvarp: Helgi Hjörvar Dreift
  469 | Virðisaukaskattur (brottfall ákvæðis um löggilta aðila)
Lagafrumvarp: Efnahags- og skattanefnd Dreift
Þingsályktunartillaga: Viðskiptanefnd Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Grétar Mar Jónsson Dreift
Frestun á fundum Alþingis: Jóhanna Sigurðardóttir
Þingsályktunartillaga: Arnbjörg Sveinsdóttir o.fl. Dreift