Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Lára Margrét Ragnarsdóttir o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Gunnar Birgisson o.fl. Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ögmundur Jónasson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Árni Stefánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Pálsson Svarað
  118 | Nauðgunarmál
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigríður Jóhannesdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ármann Höskuldsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Örlygur Hnefill Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Örlygur Hnefill Jónsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðjón A. Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ögmundur Jónasson o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ólöf Guðný Valdimarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ólöf Guðný Valdimarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
  180 | Girðingarlög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Björgvin G. Sigurðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  218 | Byggðakvóti
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gísli S. Einarsson Svarað
  227 | Kvikmyndalög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
  228 | Skylduskil til safna (heildarlög)
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
  264 | Rafgirðingar
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jón Bjarnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Stefanía Óskarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Stefanía Óskarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
  281 | Innflutningur dýra (heimild til gjaldtöku)
Lagafrumvarp: Landbúnaðarnefnd Samþykkt
  288 | Veiðieftirlitsgjald (hækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  289 | Þróunarsjóður sjávarútvegsins (hækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Hjálmar Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigríður Jóhannesdóttir o.fl. Svarað
Lagafrumvarp: Landbúnaðarnefnd Samþykkt
  314 | Getraunir (reikningsár)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  319 | Tollalög (tollkvótar og tollar af tóbaki)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  320 | Gjald af áfengi (tóbaksgjald)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Lúðvík Bergvinsson Svarað
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðjón A. Kristjánsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Árni Stefánsson Svarað
  346 | Persónuskrár
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
  348 | Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002 (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Davíð Oddsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sverrir Hermannsson Svarað
  358 | Húsnæðismál (afskrift af skuldum sveitarfélaga)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Stefanía Óskarsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Pétur H. Blöndal Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Þórunn Sveinbjarnardóttir o.fl. Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
  402 | Loðnuveiðar
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Pálsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Pálsson Svarað
  421 | Einhverf börn
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þórunn Sveinbjarnardóttir Svarað
  425 | Stjórn fiskveiða (handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Gísli S. Einarsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Einar Oddur Kristjánsson o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Einar Oddur Kristjánsson o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Einar Oddur Kristjánsson o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján L. Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Össur Skarphéðinsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðmundur Hallvarðsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigríður Jóhannesdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Hjálmar Árnason Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
  550 | Kosningar til sveitarstjórna (erlendir ríkisborgarar o.fl.)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
  563 | Lögskráning sjómanna (öryggisfræðsla)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ögmundur Jónasson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhann Ársælsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
  576 | Tollalög (tollar á grænmeti)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  580 | Virðisaukaskattur og tryggingagjald (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Efnahags- og viðskiptanefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Margrét Frímannsdóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  600 | Búnaðargjald (gjaldstofn)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Drífa Hjartardóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir Svarað
  621 | Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta Möller Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar K. Guðfinnsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Svanfríður Jónasdóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Svarað
  630 | Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum (gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Dóra Líndal Hjartardóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kristján Pálsson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir Svarað
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
  638 | Hollustuhættir og mengunarvarnir (starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
  652 | Umferðarlög (Umferðarstofa o.fl.)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  653 | Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (rafræn vöktun o.fl.)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Einar Már Sigurðarson Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Arnbjörg Sveinsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Sigríður Jóhannesdóttir Svarað
  663 | Steinullarverksmiðja (sala á eignarhlut ríkisins)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Ásta R. Jóhannesdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  670 | Fiskveiðar utan lögsögu Íslands (norsk-íslenski síldarstofninn)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  672 | Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
  678 | Almenn hegningarlög (öryggi í siglingum, kjarnakleyf efni o.fl.)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Halldór Ásgrímsson Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
Lagafrumvarp: Vilhjálmur Egilsson o.fl. Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Svarað
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Lagafrumvarp: Davíð Oddsson Samþykkt
  710 | Húsnæðismál (félagslegar íbúðir)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Rannveig Guðmundsdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  716 | Álbræðsla á Grundartanga (fjárfestingar hlutafélagsins)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Þuríður Backman Svarað
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd Samþykkt
Fyrirspurn til skriflegs svars: Kolbrún Halldórsdóttir Svarað
Lagafrumvarp: Sjávarútvegsnefnd (meiri hluti) Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Efnahags- og viðskiptanefnd Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Utanríkismálanefnd Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  145 | Fjarskipti (jöfnunargjald, heimtaugar)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  114 | Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  162 | Málefni aldraðra (gjald í Framkvæmdasjóð aldraðra)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  169 | Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar (forgangsröð verkefna o.fl.)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  137 | Iðnaðarlög (iðnráð)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  193 | Stjórn fiskveiða (krókaaflamarksbátar)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  132 | Rafræn eignarskráning verðbréfa (skráning bréfa erlendis)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  185 | Almenn hegningarlög (kynferðisbrot gegn börnum)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  159 | Náttúruvernd (Náttúruverndarráð o.fl.)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
  160 | Umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur (gjald til Náttúruverndarráðs)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
  167 | Leigubifreiðar (heildarlög)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  168 | Póstþjónusta (heildarlög)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  229 | Heilbrigðisþjónusta (Heyrnar- og talmeinastöð)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  203 | Samningsbundnir gerðardómar (fullnusta erlendra gerðardóma)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  252 | Loftferðir (eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  286 | Umgengni um nytjastofna sjávar (brottkast afla)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Árni R. Árnason o.fl. Samþykkt
  204 | Atvinnuréttindi útlendinga (heildarlög)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
  253 | Fasteignakaup
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  347 | Bókhald, ársreikningar og tekjuskattur og eignarskattur (reikningshald í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  318 | Barnaverndarlög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
  385 | Lagaákvæði er varða samgönguáætlun o.fl. (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  315 | Virðisaukaskattur (viðauki, niðurfelling gjalda, endurgreiðslur o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  316 | Bindandi álit í skattamálum (hækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  338 | Búfjárhald o.fl. (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  357 | Útflutningur hrossa (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  370 | Endurskoðendur (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  344 | Geislavarnir (heildarlög)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  359 | Almannatryggingar o.fl. (tekjuhugtak, bótaútreikningur o.fl.)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  433 | Útlendingar (heildarlög)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  453 | Einkaleyfi (frestir, umboðsmaður o.fl.)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Samþykkt
  371 | Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla (dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  372 | Kirkju- og manntalsbækur (kostnaður)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Samþykkt
  363 | Verðbréfaviðskipti (innherjaviðskipti)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  454 | Rafeyrisfyrirtæki (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  504 | Varnir gegn landbroti (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
  505 | Eldi og heilbrigði sláturdýra (hækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Samþykkt
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  494 | Almenn hegningarlög og lögreglulög (sendierindrekar, grímubann, starfslok lögreglumanna o.fl.)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Samþykkt
  520 | Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
  546 | Einkahlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  547 | Hlutafélög (hlutafé í erlendum gjaldmiðli)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  562 | Stjórn fiskveiða (veiðigjald o.fl.)
Lagafrumvarp: Árni M. Mathiesen Samþykkt
  581 | Fjárreiður ríkisins (Fjársýsla)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  582 | Tryggingagjald o.fl. (reiknað endurgjald, breyting ýmissa laga o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  583 | Tollalög (sektir, barnabílstólar)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  594 | Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins (viðmiðunarlaun, réttur barna og maka o.fl.)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  595 | Lífeyrissjóður hjúkrunarfræðinga (réttur barna og maka)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  596 | Samkeppnislög (EES-reglur, ríkisaðstoð)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Samþykkt
  607 | Verslunaratvinna (fylgiréttargjald, bifreiðasölur)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Örlygur Hnefill Jónsson o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Guðni Ágústsson Samþykkt
  587 | Eiturefni og hættuleg efni (EES-reglur, ósoneyðandi efni)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  598 | Stjórnsýslulög (vanhæfi)
Lagafrumvarp: Davíð Oddsson Samþykkt
  601 | Lyfjalög (rekstur lyfjabúða o.fl.)
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Samþykkt
  616 | Tekjustofnar sveitarfélaga (grunnskólabyggingar)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  620 | Vörur unnar úr eðalmálmum (merkingar og eftirlit)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
  668 | Alþjóðleg viðskiptafélög (bókhald í erlendum gjaldeyri)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Samþykkt
Lagafrumvarp: Tómas Ingi Olrich Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Samþykkt
Beiðni um skýrslu: Bryndís Hlöðversdóttir o.fl. Samþykkt
Þingsályktunartillaga: Ásta Möller o.fl. Sent til ríkisstjórnar
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted o.fl. Sent til ríkisstjórnar
Þingsályktunartillaga: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Sent til ríkisstjórnar
  337 | Átraskanir
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted o.fl. Sent til ríkisstjórnar
  265 | Meðferð opinberra mála (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur)
Lagafrumvarp: Ögmundur Jónasson Sent til ríkisstjórnar
  40 | Vopnalög (skoteldar)
Lagafrumvarp: Ásta Möller o.fl. Bíður 2. umræðu
  285 | Skráning skipa (þurrleiguskráning fiskiskipa)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Bíður 2. umræðu
  378 | Vatnsveitur sveitarfélaga (rekstrarform, arðgreiðslur)
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Bíður 2. umræðu
Lagafrumvarp: Páll Pétursson Bíður 2. umræðu
  575 | Áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa (fiskiskip, varðskip, skemmtibátar o.fl.)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Bíður 2. umræðu
  191 | Stjórn fiskveiða (krókabátar)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  3 | Stjórn fiskveiða (úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
Lagafrumvarp: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  134 | Erfðafjárskattur (matsverð fasteigna)
Lagafrumvarp: Örlygur Hnefill Jónsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ármann Höskuldsson Umsagnarfrestur liðinn
  12 | Landsdómur
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Örlygur Hnefill Jónsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Björgvin G. Sigurðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  10 | Lífeyrissjóður sjómanna (iðgjöld)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson Umsagnarfrestur liðinn
  6 | Skipan opinberra framkvæmda (eftirlit, Framkvæmdasýslan, samstarfsnefnd o.fl.)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  31 | Vátryggingasamningar og Viðlagatrygging Íslands (tjón á húseignum, endurstofnverð o.fl.)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  42 | Brunatryggingar (afskrift brunabótamats)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Gísli S. Einarsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ólöf Guðný Valdimarsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ármann Höskuldsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  22 | Almenn hegningarlög (kynlífsþjónusta, klám)
Lagafrumvarp: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Gísli S. Einarsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  11 | Vatnalög (vatnaflutningar)
Lagafrumvarp: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  19 | Kirkjuskipan ríkisins (aðskilnaður ríkis og kirkju)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  36 | Húsaleigubætur (einstæðir foreldrar)
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  41 | Húsnæðismál (matsverð fasteigna)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  176 | Áfengislög (framleiðsla innlendra léttvína)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  138 | Útvarpslög (stofnun hlutafélags um rekstur Ríkisútvarpsins o.fl.)
Lagafrumvarp: Pétur H. Blöndal Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Sverrir Hermannsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Drífa Hjartardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  312 | Verslun með áfengi og tóbak (skráningargjald og trygging)
Lagafrumvarp: Geir H. Haarde Umsagnarfrestur liðinn
  350 | Búnaðarlög (erfðanefnd)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Karl V. Matthíasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  45 | Tekjuskattur og eignarskattur (arður frá veiðifélögum)
Lagafrumvarp: Drífa Hjartardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  361 | Skyldutrygging lífeyrisréttinda (fjárfesting í sparisjóðum)
Lagafrumvarp: Árni R. Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  140 | Umferðarlög (hægri beygja á móti rauðu ljósi)
Lagafrumvarp: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kristján L. Möller o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðjón A. Kristjánsson Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  386 | Hafnalög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Sturla Böðvarsson Umsagnarfrestur liðinn
  418 | Sjómannalög (bótaréttur)
Lagafrumvarp: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Gunnlaugur Stefánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  492 | Verndun hafs og stranda (heildarlög)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ögmundur Jónasson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  26 | Fjárreiður ríkisins (fjáraukalög)
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  135 | Verslun með áfengi og tóbak (smásöluverslun með áfengi)
Lagafrumvarp: Vilhjálmur Egilsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kolbrún Halldórsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Davíð Oddsson Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Björn Bjarnason Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  119 | Þingsköp Alþingis (rannsóknarvald þingnefnda)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  125 | Barnalög (faðernismál)
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  126 | Áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir)
Lagafrumvarp: Rannveig Guðmundsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  200 | Náttúruvernd (gróðurvinjar á hálendinu)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kristján Pálsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Mörður Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þórunn Sveinbjarnardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Mörður Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  491 | Almenn hegningarlög (reynslulausn)
Lagafrumvarp: Einar K. Guðfinnsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  584 | Landgræðsla (heildarlög)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Umsagnarfrestur liðinn
  593 | Afréttamálefni, fjallskil o.fl. (ítala o.fl.)
Lagafrumvarp: Guðni Ágústsson Umsagnarfrestur liðinn
  156 | Tekjuskattur og eignarskattur o.fl. (sjómannaafsláttur)
Lagafrumvarp: Pétur H. Blöndal o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Hjálmar Árnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Gunnlaugur Stefánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  177 | Gjaldþrotaskipti (greiðsluaðlögun)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  391 | Framkvæmd meðlagsgreiðslna (breyting ýmissa laga)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Kristján Pálsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  648 | Hvalveiðar (leyfi til veiða)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  373 | Innflutningur dýra (rekstur sóttvarna- og einangrunarstöðva)
Lagafrumvarp: Þorgerður K. Gunnarsdóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  637 | Húsaleigubætur (bótaréttur fráskilinna)
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Drífa Hjartardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  679 | Neysluvatn
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Kristján Pálsson o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  651 | Meðhöndlun úrgangs (EES-reglur)
Lagafrumvarp: Siv Friðleifsdóttir Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Katrín Fjeldsted o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ásta Möller o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
  665 | Þjónustu- og endurhæfingarstöð sjónskertra (þjónusta við börn, endurgreiðslur)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Umsagnarfrestur liðinn
Lagafrumvarp: Jón Kristjánsson Umsagnarfrestur liðinn
  16 | Stéttarfélög og vinnudeilur (lausir kjarasamningar o.fl.)
Lagafrumvarp: Guðjón A. Kristjánsson Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Ögmundur Jónasson Í nefnd
  23 | Félagsleg aðstoð (umönnunargreiðslur)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Jón Bjarnason o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Í nefnd
  202 | Kosningar til sveitarstjórna (kosningarréttur erlendra ríkisborgara)
Lagafrumvarp: Svanfríður Jónasdóttir o.fl. Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Í nefnd
  639 | Fangelsi og fangavist (vinnsla persónuupplýsinga)
Lagafrumvarp: Sólveig Pétursdóttir Í nefnd
Þingsályktunartillaga: Sverrir Hermannsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ögmundur Jónasson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  27 | Almannatryggingar (sálfræðiþjónusta)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Sent til nefndar
  32 | Loftferðir (leiðarflugsgjöld)
Lagafrumvarp: Kristján L. Möller o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Svanfríður Jónasdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Drífa Hjartardóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Árni Steinar Jóhannsson Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Sent til nefndar
  110 | Tekjuskattur og eignarskattur (húsaleigubætur)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Svanfríður Jónasdóttir o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Ásta R. Jóhannesdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason o.fl. Sent til nefndar
  268 | Almannatryggingar (sjúkraflug)
Lagafrumvarp: Þuríður Backman Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Margrét Frímannsdóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ísólfur Gylfi Pálmason o.fl. Sent til nefndar
  426 | Stjórnarskipunarlög (þjóðaratkvæðagreiðslur)
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Ólafur Björnsson Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Gunnlaugur Stefánsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Jóhann Ársælsson o.fl. Sent til nefndar
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Sent til nefndar
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Í 1. umræðu
  662 | Raforkulög (heildarlög)
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Í 1. umræðu
  18 | Stimpilgjald (lækkun gjalds)
Lagafrumvarp: Margrét Frímannsdóttir Bíður 1. umræðu
Lagafrumvarp: Jóhanna Sigurðardóttir o.fl. Bíður 1. umræðu
  35 | Lagaráð
Lagafrumvarp: Bryndís Hlöðversdóttir o.fl. Bíður 1. umræðu
Þingsályktunartillaga: Steingrímur J. Sigfússon o.fl. Bíður fyrri umræðu
  178 | Stjórn fiskveiða (sáttanefnd)
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
Þingsályktunartillaga: Össur Skarphéðinsson o.fl. Bíður fyrri umræðu
  234 | Tekjuskattur og eignarskattur (félagsgjöld til stéttarfélags)
Lagafrumvarp: Össur Skarphéðinsson o.fl. Bíður 1. umræðu
  236 | Tekjuskattur og eignarskattur (framlög úr kjaradeilusjóði)
Lagafrumvarp: Sigríður Jóhannesdóttir o.fl. Bíður 1. umræðu
  292 | Sveitarstjórnarlög (lágmarksstærð sveitarfélags)
Lagafrumvarp: Jóhann Ársælsson o.fl. Bíður 1. umræðu
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman o.fl. Bíður fyrri umræðu
Lagafrumvarp: Tómas Ingi Olrich Bíður 1. umræðu
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Bíður 1. umræðu
Lagafrumvarp: Valgerður Sverrisdóttir Bíður 1. umræðu
Lagafrumvarp: Allsherjarnefnd (meiri hluti) Bíður 1. umræðu
Skýrsla: Davíð Oddsson
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
  104 | Lyfjastofnun
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Ögmundur Jónasson
Fyrirspurn: Kristján Pálsson
Fyrirspurn: Ásta Möller
Fyrirspurn: Katrín Fjeldsted
  166 | Áfallahjálp
Fyrirspurn: Katrín Fjeldsted
Fyrirspurn: Kristján Pálsson
Fyrirspurn: Árni R. Árnason
Fyrirspurn: Árni R. Árnason
Fyrirspurn: Gísli S. Einarsson
Fyrirspurn: Gísli S. Einarsson
Fyrirspurn: Einar K. Guðfinnsson
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
  251 | Ný námsbraut við Sjómannaskóla Íslands (skemmtiferðaskip)
Þingsályktunartillaga: Guðmundur Hallvarðsson o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Bryndís Hlöðversdóttir o.fl. Dreift
  257 | Offituvandi
Fyrirspurn: Soffía Gísladóttir
  258 | Hvalir
Fyrirspurn: Gunnar Birgisson
Fyrirspurn: Árni R. Árnason
Fyrirspurn: Árni R. Árnason
Fyrirspurn: Katrín Fjeldsted
Fyrirspurn: Ögmundur Jónasson
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Lúðvík Bergvinsson
Fyrirspurn: Gunnar Pálsson
Fyrirspurn: Gunnar Pálsson
Fyrirspurn: Drífa Snædal
  291 | Stjórnarskipunarlög (landið eitt kjördæmi)
Lagafrumvarp: Guðmundur Árni Stefánsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn til skriflegs svars: Guðrún Ögmundsdóttir Dreift
Fyrirspurn: Árni R. Árnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Jón Bjarnason
Fyrirspurn: Kristján Pálsson
Fyrirspurn: Ásta Möller
Þingsályktunartillaga: Drífa Snædal o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Magnús Stefánsson
Skýrsla: Geir H. Haarde
  334 | Virkjanaleyfi
  339 | Sveitarstjórnarlög (einkafjármögnun og rekstrarleiga)
Lagafrumvarp: Guðmundur Árni Stefánsson o.fl. Dreift
  349 | Tollalög (aðaltollhafnir)
Lagafrumvarp: Vilhjálmur Egilsson o.fl. Dreift
Fyrirspurn: Pétur H. Blöndal
Fyrirspurn: Pétur H. Blöndal
Þingsályktunartillaga: Hjálmar Árnason o.fl. Dreift
Þingsályktunartillaga: Guðjón Guðmundsson o.fl. Dreift
  364 | Sjúkrahótel
Fyrirspurn: Þuríður Backman
Þingsályktunartillaga: Þuríður Backman Dreift
Fyrirspurn: Ásta Möller
Frestun á fundum Alþingis: Davíð Oddsson
Fyrirspurn: Pétur H. Blöndal
Fyrirspurn: Pétur H. Blöndal
Fyrirspurn: Pétur H. Blöndal
Þingsályktunartillaga: Guðrún Ögmundsdóttir o.fl. Dreift
  394 | Innheimtulög